Stručný obsah

   
O knize 5
O autorech 17
Poděkování 19
Předmluva k 1. vydání 21
Předmluva k 2. vydání 21
1. kapitola Úvod do problematiky softwarového práva 25
2. kapitola Definice softwaru, práva k softwaru a jeho ochrana, databáze 31
3. kapitola Autorskoprávní a trestněprávní prostředky ochrany softwaru, softwarové pirátství 53
4. kapitola Zaměstnanci v IT firmě a vývoj softwaru 71
5. kapitola Smluvní vztahy v IT – co je na nich zvláštního? 123
6. kapitola Distribuce softwaru 145
7. kapitola Ochrana obchodního tajemství a důvěrných informací, smlouva o mlčenlivosti 157
8. kapitola Smlouva o analýze v IT 169
9. kapitola Smlouva o vývoji a implementaci softwaru 177
10. kapitola Licence a licenční smlouva, Free software a Open Source 249
11. kapitola Servis a údržba softwaru 275
12. kapitola Outsourcing IT, SLA, Cloud Computing a SaaS 297
13. kapitola Datové centrum, bezpečnost dat a osobních údajů v Cloudu 323
14. kapitola Vybrané aspekty krabicového softwaru a prodeje „použitého“ softwaru 345
Závěrem 365
Přílohy
A Vybraná ustanovení právních předpisů 367
B Informační zdroje 405
Rejstřík 409
   

Podrobný obsah

AKTUALIZOVANÉ A DOPLNĚNÉ 2. VYDÁNÍ
v souladu s novým občanským zákoníkem
299,-Kč
Není skladem