ŠKOLENÍ „SOFTWAROVÉ PRÁVO“ ve Vaší firmě


Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři nabízí odborné školení managementu a zaměstnanců IT firem.
 
Školiteli jsou zkušení advokáti a autoři knihy „Softwarové právo“ JUDr. Lukáš Jansa a Mgr. Petr Otevřel
 
Cena školení: od 15 tis. Kč dle rozsahu školení
 
Místo školení: dle dohody (např. sídlo Vaší firmy)
 
Termín školení: dle dohody
 
Témata školení lze kombinovat z níže uvedených bloků, popř. doplnit a přizpůsobit o další témata dle Vašich požadavků


I. Smluvní vztahy v IT, vývoj a implementace SW, servis SW, Cloud Computing (ca 5 hod)

1. Software a jeho právní povaha
 • software z pohledu autorského zákona
 • tvorba softwaru na objednávku

2. Vývoj a implementace software
 • vymezení cíle a účelu smlouvy,
 • provedení analýzy stávajícího systémového řešení a zpracování systémových návrhů
 • předmět smlouvy, součinnost ze strany objednatele
 • projektový management,
 • věci a duševní vlastnictví potřebné k implementaci systémového řešení (problematika dodávek a převzetí hardware, jeho reklamací, dodržování podmínek výrobců software)
 • úprava odpovědnosti za vady a za škodu, vztah k servisním smlouvám

3. Servisní smlouvy
 • odlišnosti obou typů smluv
 • předmět smlouvy
 • odstraňování závad vs. garance dostupnosti
 • úprava zvláštních podmínek outsourcingu v IT, Change-Request-Management (změnová řízení)
 • úprava odpovědnosti za vady a za škodu
 • ukončení smluvního vztahu – časté chyby smluvní úpravy

4. Outsourcing IT
 • outsourcing obecně
 • smlouva SaaS
 • SLA (service level agreement)
 • osobní údaje v Cloud Computingu
 • ochrana dat v datových centrech
 • odpovědnost za ztrátu dat

5. Prodej a nákup použitého softwaru
 • zásadní rozsudek Evropského soudního dvora
 • jak prodávat či nakupovat použitý software

II. Zvláštnosti pracovněprávních aspektů nejen v IT (ca 2,5 hod)

1. Pracovněprávní vztahy v oblasti IT
 • pojetí počítačového programu v autorském zákoně z pohledu zaměstnavatele
 • jaká práva má zaměstnavatel k tzv. zaměstnaneckým dílům
 • specifické náležitosti pracovní smlouvy s programátorem
 • ochrana obchodního tajemství a povinnost mlčenlivosti

2. Zákaz konkurence v IT firmách
 • v pracovněprávních vztazích
 • v obchodních vztazích
 • v manažerských pozicích

3. Delikty zaměstnanců při práci s počítačem
 • způsoby protiprávního jednání
 • úprava pracovněprávních deliktů
 • možnosti zaměstnavatele monitorovat práci (popř. jiné aktivity) zaměstnance na počítači
 • odpovědnost zaměstnavatele za osobní aktivity zaměstnanců prováděné na jeho počítačích
 • doporučení pro tvorbu vnitřních pracovněprávních předpisů

4. Osobní údaje a zaměstnavatel
 • přístup do e-mailové schránky
 • zveřejňování osobních údajů zaměstnanců na internetu
 • e-mailová adresa a ochrana osobních údajů

V případě zájmu o školení nás kontaktujte na lawyer@lawyer.cz nebo na +420 596 11 22 33

AKTUALIZOVANÉ A DOPLNĚNÉ 3. VYDÁNÍ
vydání květen 2018, 488 stran, Computer Press
424,-Kč
Objednat